poniedziałek, 30 kwietnia 2012

Elbląg w Zgorzelcu


Dziś post nieco inny w porównaniu z dotychczasowymi...
W piątek, 27 kwietnia, o godzinie 17, odbył się w Muzeum Łużyckim w Zgorzelcu, wernisaż wystawy "Zgorzelec - Elbląg. Historie równoległe". Jest to wspólna wystawa Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu i Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.


Elbląg i Zgorzelec, miasta leżące daleko od siebie, co najlepiej poznaliśmy w trakcie własnej podróży, miasta, które w przeszłości nic nie łączyło. Jednak wiadomo, że średniowieczne miasta w naszej części Europy wyrosły z podobnego pnia. Pomimo wszystkich różnic łączy je podobne prawo, budowanie według sprawdzonego schematu, stosowanie takich samych norm współżycia społecznego. Źródłem potęgi i znaczenia dawnych miast była ekonomia. Funkcjonowały one jako ośrodki handlu, przepływu towarów, usług, informacji i pieniądza. Bogactwo mieszczan przekładało się bezpośrednio na bogactwo poszczególnych miast, co pozwalało samorządom miejskim częściowo uniezależnić się od ośrodka władzy. Niektóre mogły nawet pozwolić sobie na prowadzenie własnej polityki.
Zorganizowana wspólnie wystawa jest właśnie próbą pokazania tych wspólnych źródeł, ukazania, że pomimo różnic dzielących oba miasta można znaleźć wspólne cechy. Jak to zostało napisane na jednej z tablic informacyjnych: zerkając przez zielone szkła elbląskich okularów zobaczymy życie w dawnym Zgorzelcu.


Pośród prezentowanych eksponatów zdecydowana większość pochodzi z badań na Starym Mieście w Elblągu. Mieszkańcom Zgorzelca, ale zapewne także Görlitz i turystom prezentujemy najbardziej cenne nasze zabytki. Są wśród nich wspomniane już okulary i instrumenty muzyczne, a także wiele innych przedmiotów.
Oprócz zabytków obrazujących życie dawnych mieszczan zobaczymy także na wystawie prezentowane w nowoczesnej, multimedialnej, formie najważniejsze wydarzenia historyczne obu ośrodków miejskich. Możemy zapoznać się z badaniami wykopaliskowymi prowadzonymi na elbląskiej Starówce oraz poznać wirtualnie elbląskie Muzeum.
W imieniu Pracowników Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu i naszym zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tej wystawy, tym bardziej, że na wyciągnięcie ręki (a właściwie przez rzekę) można zobaczyć piękną starówkę w Görlitz. Wystawa będzie prezentowana do końca października 2012 r.


Chcieliśmy w tym miejscu jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim pracownikom muzeum zgorzeleckiego za chęć pokazania elbląskich odkryć, za trud włożony w zorganizowanie wystawy i za serdeczne przyjęcie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz